Spaaroplossingen

Spaaroplossingen zelfstandigen

Voor een zelfstandige is het aangewezen om te investeren in een aanvullend pensioen aangezien het wettelijk pensioen voor hen vrij laag is. Hiervoor bestaan er specifieke spaaroplossingen die bovendien fiscale voordelen opleveren zoals de Individuele Pensioentoezegging (of IPT) en het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (of VAPZ). Het VAPZ is toegankelijk voor iedere zelfstandige, met of zonder vennootschap. Zelfstandigen die hun activiteit uitoefen in een vennootschap, kunnen daarnaast een IPT onderschrijven.

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Een Individuele Pensioentoezegging (IPT) is toegankelijk voor alle zelfstandigen die hun activiteit uitoefenen in een vennootschap. De spaarinspanning (premies) wordt gestort in een verzekeringscontract waarbij kan gekozen worden voor een contract met gegarandeerd of variabel rendement. De hoogte van het spaarbedrag is vrij te kiezen en wordt begrensd i.f.v. de 80%-regel. Jaarlijks levert de spaarinspanning een aanzienlijk fiscaal voordeel op aangezien deze integraal als kost voor de vennootschap kan worden verwerkt.

Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ)

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is toegankelijk voor alle zelfstandigen, ongeacht of ze via een vennootschap werken. De spaarinspanning (premies) wordt gestort in een verzekeringscontract en gewaarborgd door een verzekeraar waarbij het rendement gegarandeerd is. De hoogte van het spaarbedrag is vrij te kiezen en wordt begrensd i.f.v. de hoogte van het netto belastbaar inkomen met een bepaald maximum die jaarlijks wordt geïndexeerd. Jaarlijks levert de spaarinspanning een aanzienlijk fiscaal voordeel op aangezien deze integraal als beroepskosten kunnen afgetrokken worden van het belastbaar inkomen.

RIZIV

Bent een geconventioneerd dokter, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige, dan kunt u jaarlijks een RIZIV bijdrage aanvragen en laten storten in een RIZIV contract. Dit gebeurt geheel automatisch tussen het RIZIV en de verzekeraar naar keuze die deze bijdragen beheert voor een later aanvullend pensioenkapitaal. 10% van die premie wordt gestort in aanvullende verzekeringen die verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Vrij sparen

Zijn de fiscale spaarmogelijkheden volledig benut, kan aanvullend gespaard worden door regelmatig stortingen te doen in diverse spaaroplossingen. Hierbij kan gekozen worden voor oplossingen die een gegarandeerd rendement leveren of waarvan het rendement bepaald wordt door een selectie van beleggingsfondsen.