Spaaroplossingen

Spaaroplossingen particulieren

Door de complexiteit van het beheer van een vermogen is een capaciteit vereist die in staat is om in te spelen op een continu snel evoluerende omgeving op basis van degelijke analyses. Zoals in veel domeinen neemt deze toe en zijn experts meer relevant. Bij ons hebt u toegang tot een groot aanbod aan beleggingsfondsen binnen een beleggingsverzekeringscontract of een effectenrekening. Deze fondsen worden beheerd door experts volgens de vooropgestelde beleggingsstijl en -categorie. Uw beleggingsportefeuille wordt hiermee samengesteld in overeenstemming met uw verwachtingen, wensen en andere relevante criteria. Hierdoor wordt uw portefeuille bovendien ruim gediversifieerd. Onze doelstelling is om onze klanten te helpen bij het beheer van een beleggingsportefeuille. We focussen hierbij op de zorg, behoud en groei van het vermogen op lange termijn.
Hierbij worden de kosten niet uit het oog verloren.

Pensioensparen

Sparen voor een pensioenkapitaal levert jaarlijks een fiscaal voordeel op. Dit kan vanaf de leeftijd van 18 jaar tot en met de leeftijd van 64 jaar. De belastingvermindering van 30% geldt voor een gespaard bedrag van maximaal 990 EUR (inkomensjaar 2022). Het is steeds mogelijk om minder dan dat maximumbedrag te sparen of eens een jaar over te slaan. Er zijn twee verschillende mogelijkheden: sparen in een pensioenspaarverzekering (spaarcontract bij een verzekeraar) of sparen in een pensioenspaarfonds (fonds bij een bank). Hierbij kunt u kiezen voor een gegarandeerd rendement of voor een rendement die afhankelijk is van prestaties van fondsen.

Lange termijnsparen

Naast het pensioensparen biedt het sparen in een contract lange termijnsparen eveneens fiscale voordelen op. Net als bij het pensioensparen, levert het een fiscale vermindering op van 30% van het gestorte bedrag. Dit doe je via een Tak 21 of TAK 23 spaarverzekering, waarbij het rendement resp. vast (eventueel aangevuld met een winstdeelname) of variabel is (in functie van de prestaties van een selectie van onderliggende fondsen i.g.v. een TAK 23 contract). Het spaarbedrag dat maximaal fiscaal kan ingebracht worden, is afhankelijk van het inkomen met een maximum van 2.350 EUR (inkomensjaar 2022).

Vrij Aanvullend Pensioen Werknemer (VAPW)

Binnen een bedrijf of bedrijfssector wordt vaak een groepsverzekering aangeboden voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor de werknemers. Aangezien een werkgever hiertoe niet verplicht is en om te vermijden dat werknemers hiervan niet kunnen genieten, werd het vrij aanvullend pensioen voor werknemers gecreƫerd. Als u geen of laag aanvullend pensioen opbouwt bij uw werkgever, kunt u beslissen om een dergelijke spaarverzekering te starten.

Vrij sparen

Zijn de fiscale spaarmogelijkheden volledig benut, kan aanvullend gespaard worden door regelmatig stortingen te doen in diverse spaaroplossingen. Hierbij kan gekozen worden voor oplossingen die een gegarandeerd rendement leveren of waarvan het rendement bepaald wordt door een selectie van beleggingsfondsen.