Vermogensoplossingen

Kies voor onafhankelijke beleggingsoplossingen

Door de complexiteit van het beheer van een vermogen is een capaciteit vereist die in staat is om in te spelen op een continu snel evoluerende omgeving op basis van degelijke analyses. Zoals in veel domeinen neemt deze toe en zijn experts meer relevant. Bij ons hebt u toegang tot een groot aanbod aan beleggingsfondsen binnen een beleggingsverzekeringscontract of een effectenrekening. Deze fondsen worden beheerd door experts volgens de vooropgestelde beleggingsstijl en -categorie. Uw beleggingsportefeuille wordt hiermee samengesteld in overeenstemming met uw verwachtingen, wensen en andere relevante criteria. Hierdoor wordt uw portefeuille bovendien ruim gediversifieerd. Onze doelstelling is om onze klanten te helpen bij het beheer van een beleggingsportefeuille. We focussen hierbij op de zorg, behoud en groei van het vermogen op lange termijn.
Hierbij worden de kosten niet uit het oog verloren.

Tak 21

Met een Tak 21 beleggingsverzekering kiest u voor een belegging met gewaarborgd kapitaal en een gewaarborgde rentevoet, in de vorm van een levensverzekeringscontract bij een verzekeraar. Het rendement kan eveneens worden bepaald door de toekenning van een winstdeelname door de verzekeraar. Bij het afsluiten van een contract zijn er bovendien heel wat keuze mogelijkheden.

Tak 23

Bij een Tak 23 beleggingsverzekering belegt u in 1 of meerdere (interne) beleggingsfondsen, die het rendement bepalen van uw belegging. De waarde van de portefeuille belegging kan aldus fluctueren maar met een potentieel van een hoger rendement op een voldoende lange beleggingshorizon.

Effectenrekening

Naast een belegging in een levensverzekering biedt een effectenrekening de mogelijkheid om een selectie van beleggingsfondsen aan te houden.